Gaskeurlabels: een overzicht

De labels van het keurmerk Gaskeur staan op cv-(combi)ketels op gas en geven garanties over energiezuinigheid, comfort, schone verbranding en aansluitmogelijkheden op zonneboilers.

Gaskeur is een kwaliteitskeurmerk. Afhankelijk van de criteria waaraan een cv-(combi)ketel voldoet, kan er Gaskeur HR op staan, Gaskeur-CW, HRww, Gaskeur SV en Gaskeur NZ. Daarover hieronder meer.
Kwaliteitseisen gelden voor alle Gaskeuren.

 

Gaskeur HR: hoog rendement

Gaskeur label HR

Alle verwarmingsketels met Gaskeur HR (hoog rendement) werken relatief efficiënt en zijn daardoor zuinig met energie. Om hr te mogen heten, moet een toestel een rendement van minstens 100 procent halen; tegenwoordig is hr-107 (107 procent rendement) vrij standaard voor nieuwe cv en combiketels. Hr-toestellen kunnen meer dan honderd procent rendement halen, omdat ze warmte halen uit de waterdamp die ontstaat bij de verbranding van aardgas. Andere ketels doen dat niet. Als het aandeel teruggewonnen warmte bijvoorbeeld tien procent is en het rendement van de ketel zelf is 97 procent, dan worden die twee bij elkaar opgeteld, tot 107 procent. In huishoudens is het rendement trouwens iets lager dan Gaskeur aangeeft; de metingen vinden plaats onder gestandaardiseerde omstandigheden, woningen kunnen wat afwijken van die omstandigheden.

Gaskeur HR zegt niets over rendement warm water
Gaskeur HR zegt overigens alleen iets over de woningverwarming, niets over het rendement van de warmwatervoorziening, zelfs niet als het om een combiketel gaat. Het warmwatergedeelte heeft namelijk eigen labels: Gaskeur HRww en Gaskeur CW (zie onder).

 

Gaskeur CW: comfort warm water

Gaskeur label CW

CW staat voor comfort warm water. Achter CW staat meestal een waarde, tussen 1 (laag comfort) en 6 (hoog comfort). Bij elke waarde horen bepaalde prestaties, waaronder het rendement van het toestel, de tapdrempel, de wachttijd voordat warm water gereed is.

In de tabel de prestaties per CW-waarde.

Voor hr-combiketels met CW-label geldt dat ze een gebruiksrendement voor warm water hebben van minimaal 67 procent. Andere combitoestellen met CW-label moeten een gebruiksrendement hebben van minstens 56 procent. Voor geisers en boilers geldt 45 procent.

 

WARM WATER BEHOEFTE (40 ºC)
CW
Minder dan 6 liter /minuut in keuken of beperkt douchen.
Meerdere tappunten tegelijk niet mogelijk.
CW 1
Minstens 6 liter /minuut in keuken of douche.
Meerdere tappunten tegelijk niet mogelijk.
CW 2
Minstens 10 liter / minuut in keuken, douche of bad
Meerdere tappunten tegelijk nauwelijks mogelijk.
CW 3
Minstens 12,5 liter / minuut in keuken of douche of bad.
Meerdere tappunten tegelijk beperkt mogelijk.
CW 4
Minstens 12,5 liter / minuut in keuken en douche of bad.
Meerdere tappunten tegelijk beperkt mogelijk.
CW 5
Minstens 12,5 liter /minuut in keuken, douche en bad.
Meerdere tappunten tegelijk optimaal mogelijk
CW 6

 

Gaskeur HRww: hoog rendement warm water

Gaskeur label HRww

Gaskeur HRww staat voor hoog rendement warm water. Gasketels met dit Gaskeur maken op heel efficiënte wijze water warm voor de warmwaterkraan. Gaskeur HRww is een aanvulling op het bestaande label Gaskeur CW (zie hierboven); het rendement van HRww is hoger en het gebruiksrendement moet minstens 67 procent zijn (onderwaarde, of 61 procent bovenwaarde), en de eisen voor de wachttijd zijn strenger.

 

Gaskeur SV

Gaskeur label SV

Gastoestellen met het Gaskeur SV hebben een relatief schone verbranding. Er komen weinig stikstofoxiden (NOx) uit vrij (minder dan 40 ppm, deeltjes per miljoen). Dat maakt verschil, want stikstofoxiden veroorzaken luchtvervuiling: lagere uitstoof vermindert verzuring van het milieu en gaat smogvorming tegen.

 

Gaskeur NZ

Gaskeur label NZ

Combiketels die behalve verwarming ook warm water in huis verzorgen, dragen Gaskeur NZ als ze geschikt zijn voor aansluiting op een zonneboiler. Ze werken dan als zogeheten naverwarmer.
Dat betekent dat zo'n cv-combiketel voor extra opwarming van water kan zorgen, als de zonneboiler te weinig warmte oplevert (als de zon niet schijnt bijvoorbeeld, of als het huishouden ineens meer warm water nodig heeft dan de zonneboiler aan volume heeft).

 

bron: www.kiwa.nl