Privacy statement

Nefit heet u van harte welkom op onze websites en stelt uw interesse in ons bedrijf en onze producten zeer op prijs.

Nefit is een merk van Bosch Thermotechniek B.V., onderdeel van de Bosch Group (Bosch).

Bosch respecteert uw privacy
Bij het verwerken van uw persoonsgegevens zijn wij erg begaan met de bescherming van uw privacy en besteden wij daar bijzondere aandacht aan tijdens onze bedrijfsprocessen. Wij verwerken de persoonsgegevens die wij bij uw bezoek aan onze websites hebben verzameld op vertrouwelijke wijze en uitsluitend in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Gegevensbescherming en informatieveiligheid vormen onderdeel van onze bedrijfspolicy.

Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden alleen opgeslagen indien u ze vrijwillig hebt opgegeven voor een specifiek doel, bv. in het kader van uw registratie, een enquête, een wedstrijd of bij het uitvoeren van een contract. Wanneer u onze websites bezoekt, verzamelen wij ook de volgende informatie: IP-adressen, de website van waaruit u ons bezoekt (referrer), bekeken pagina’s, gedownloade bestanden (downloads), bekeken filmpjes/beluisterde geluidsfragmenten, individueel aangeklikte links, zoektermen of -zinnen (site search), duur van het bezoek, gebruikte browser enz. Indien uw bezoek het resultaat is van onlineadvertenties zoals banners, videoreclame, reclame op zoekmachines enz., registreren wij ook welke banner, woord uit de advertentie enz. uw bezoek aan de websites van Bosch motiveerde. Aan de hand van deze informatie kunnen wij onze websites verder optimaliseren en nog beter afstemmen op de behoeften van onze bezoekers.

Het gebruik van cookies
1) Bosch-cookies
Bosch gebruikt cookies en actieve componenten (bv. JavaScript) om de voorkeuren van bezoekers te traceren en het design van de websites aan te passen. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen wanneer u onze websites bezoekt. Indien gewenst kunt u deze cookies op elk ogenblik verwijderen. Hierdoor kunnen bepaalde functies niet langer beschikbaar zijn. Raadpleeg de helpfunctie van uw browser voor informatie over het wissen van cookies. Bosch maakt het mogelijk om het gebruik van cookies te controleren. Klik hiervoor op de link "Instellingen cookies" onderaan. Via deze link krijgt u extra informatie over de gebruikte cookies. Bovendien kunt u configureren welke cookies u wilt gebruiken. Vanaf stadium 1 (necessary (verplicht)) en stadium 2 (convenience (comfort)) worden anonieme toegangsmetingen uitgevoerd met wat bekend staat als sessiecookies. In stadium 3 (statistics (statistieken)) wordt een cookie op uw computer opgeslagen voor maximaal 12 maanden.

2) Cookies van derden
Sommige Bosch-websites bevatten content en diensten van andere providers (bv. YouTube, Facebook, Google, Twitter) die op hun beurt cookies en actieve componenten kunnen gebruiken. Bosch heeft geen invloed op de verwerking van persoonsgegevens door deze providers. Merk op dat de optie van Bosch om de instellingen voor cookies te configureren geen invloed heeft op cookies en actieve componenten van andere providers (bv. YouTube, Facebook, Google, Twitter). Raadpleeg de respectieve websites van deze providers voor informatie over hoe uw gegevens worden behandeld.

Gebruik van de WebTrends-webanalysetool
Bosch gebruikt de WebTrends-webanalysetool om toegangsmetingen uit te voeren. De toegangsgegevens worden verzameld in anonieme vorm zodat de gebruiker aan de hand van deze gegevens niet langer kan worden geïdentificeerd. Dit gebeurt in het bijzonder door het IP-adres te verbergen. Cookies worden gebruikt voor statistieken zodat het gebruik van de website kan worden geanalyseerd. Bosch gebruikt ze vooral om de kwaliteit van de gegevens te verbeteren. De gegenereerde informatie over het gebruik van websites wordt verstuurd naar de statistiekserver (wts.bosch.com) van Bosch in Duitsland. Alleen bevoegde personen hebben toegang tot deze anonieme gegevens.

Gebruik van sociale plug-ins als onderdeel van sociale media
1) Facebook
Bosch-websites gebruiken sociale plug-ins ("plug-ins") van het sociale netwerk Facebook.com dat wordt beheerd door Facebook Inc., Palo Alto, CA, VS ("Facebook"). De plug-ins zijn herkenbaar aan het Facebook-logo of de woorden "Facebook", "Vind ik leuk" of "Delen". Indien u een pagina op onze website bezoekt die zulke plug-ins bevat, zijn deze aanvankelijk uitgeschakeld. De plug-ins worden pas geactiveerd wanneer u op de respectieve knop drukt. Door de plug-ins te activeren, maakt u verbinding met Facebook en geeft u de toestemming om de gegevens door te sturen naar Facebook. Indien u bent ingelogd op Facebook, kan Facebook het bezoek linken aan uw Facebook-account. Indien u op de respectieve knop drukt, stuurt uw browser deze informatie rechtstreeks naar Facebook waar ze wordt opgeslagen. Raadpleeg de Facebook Data Protection Notice voor informatie over de omvang en doeleinden van gegevensverzameling, de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook en uw rechten en de instellingen die u kunt configureren om uw privacy te beschermen. Indien u niet wil dat Facebook gegevens over u verzamelt via onze website, moet u uitloggen van Facebook voor u onze website bezoekt.

2) Google+
Bosch-websites gebruiken sociale plug-ins ("plug-ins") van het sociale netwerk plus.google.com dat wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google"). De plug-ins zijn herkenbaar aan het logo van Google+ of de woorden "Google+", "Google Plus" of "+1". Indien u een pagina op onze website bezoekt die zulke plug-ins bevat, zijn deze aanvankelijk uitgeschakeld. De plug-ins worden pas geactiveerd wanneer u op de respectieve knop drukt. Door de plug-ins te activeren, maakt u verbinding met Google en geeft u de toestemming om de gegevens naar Google te versturen. Indien u bent ingelogd op Google+, kan Google het bezoek linken aan uw Google+-account. Indien u op de respectieve knop drukt, stuurt uw browser deze informatie rechtstreeks naar Google waar ze wordt opgeslagen. Raadpleeg de Google Data Protection Notice voor informatie over de omvang en doeleinden van gegevensverzameling, de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Google en uw rechten en de instellingen die u kunt configureren om uw privacy te beschermen. Indien u niet wil dat Google gegevens over u verzamelt via onze website, moet u uitloggen van Google voor u onze website bezoekt.

3) YouTube
Bosch-websites gebruiken het YouTube-videoplatform beheerd door YouTube LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, VS. YouTube is een platform waarop u audio- en videobestanden kunt afspelen. Wanneer u een pagina op onze website laadt, maakt de geïntegreerde YouTube-player verbinding met YouTube voor de technische verzending van het video- of audiobestand. Wanneer verbinding met YouTube is gemaakt, worden de gegevens naar YouTube verstuurd. Raadpleeg de YouTube Data Protection Notice voor informatie over de omvang en doeleinden van gegevensverzameling, de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door YouTube en uw rechten en de instellingen die u kunt configureren om uw privacy te beschermen.

4) Twitter
Bosch-websites gebruiken sociale plug-ins ("plug-ins") van het sociale netwerk Twitter dat wordt beheerd door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS ("Twitter"). De plug-ins zijn herkenbaar aan het Twitter-logo of het woord "tweet". Indien u een pagina op onze website bezoekt die zulke plug-ins bevat, zijn deze aanvankelijk uitgeschakeld. De plug-ins worden pas geactiveerd wanneer u op de respectieve knop drukt. Door de plug-ins te activeren, maakt u verbinding met Twitter en geeft u de toestemming om de gegevens naar Twitter te versturen. Indien u bent ingelogd op Twitter, kan Twitter het bezoek linken aan uw Twitter-account. Indien u op de respectieve knop drukt, stuurt uw browser deze informatie rechtstreeks naar Twitter waar ze wordt opgeslagen. Raadpleeg de Twitter Data Protection Notice voor informatie over de omvang en doeleinden van gegevensverzameling, de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Twitter en uw rechten en de instellingen die u kunt configureren om uw privacy te beschermen.

Gebruik van externe links
Bosch-websites kunnen links bevatten naar websites van derden die worden beheerd door providers die niet met ons gerelateerd zijn. Nadat u op de link klikt, hebben wij geen invloed meer op het verzamelen, opslaan of verwerken van de persoonsgegevens die worden verstuurd door op de link te klikken (zoals het IP-adres of URL van de pagina die de link bevat) aangezien het gedrag van derden buiten onze controle valt. Daarom is Bosch niet verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door derden.

Gebruik van persoonsgegevens en doelspecificatie
Bosch of een door Bosch aangestelde serviceprovider gebruikt uw persoonsgegevens voor het technische beheer van websites, klantadministratie, productenquêtes, aanvragen die u indient bij Bosch en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor dit doeleinde of volgens de verwerkingsdoeleinden die staan vermeld op de respectieve locaties op onze websites. Onze werknemers en de door Bosch aangestelde serviceproviders zijn verplicht tot geheimhouding en moeten de bepalingen van de Nederlandse wetgeving (Wet Bescherming Persoonsgegevens & Telecommunicatiewet). Daarnaast wordt de naleving van alle vereiste technische en organisatorische maatregelen gegarandeerd.

Veiligheid
Bosch neemt veiligheidsmaatregelen opdat uw gegevens die wij in ons bezit hebben, zijn beschermd tegen bewerking, verlies, vernietiging, toegang door onbevoegden of ongeoorloofde vrijgave. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen.

Reclame
Wanneer u ons persoonsgegevens bezorgt, gebruiken wij deze om u te informeren over onze producten en diensten en, indien van toepassing, om u op te nemen in onderzoeken, op voorwaarde dat u uitdrukkelijk hebt ingestemd met het gebruik van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden. Indien u hebt ingestemd met dit gebruik, maar niet langer reclame van Bosch wenst te ontvangen, kunt u uw toestemming op elk ogenblik intrekken. Uw gegevens worden dan gewist, of indien ze noodzakelijk zijn voor facturatie en boekhouding, geblokkeerd.

Toestemming intrekken
U kunt uw toestemming om uw persoonsgegevens te verzamelen, verwerken en gebruiken voor de toekomst intrekken. De persoonsgegevens worden gewist indien de toestemming voor de opslag ervan wordt ingetrokken, indien de kennis van de persoonsgegevens niet langer vereist is voor het uitvoeren van het doeleinde of indien de opslag van de persoonsgegevens om andere wettelijke redenen onaanvaardbaar is. Gegevens die noodzakelijk zijn voor facturatie en boekhouding of die bij wet moeten worden bewaard, worden hierdoor niet beïnvloed.

Contact
Om meer informatie te verkrijgen of om suggesties of klachten in te dienen betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met onze verantwoordelijke voor gegevensbeveiliging. Indien, ondanks onze inspanningen om de gegevens correct en up-to-date te houden, toch onjuiste informatie werd opgeslagen, zullen we ze op uw verzoek aanpassen.

Stuur uw vraag of opmerking naar Nefit / Bosch