Vraag & Antwoord

Veelgestelde vragen
 

Hieronder vindt u een aantal veelgestelde installateursvragen over verschillende onderwerpen. Ons antwoord ziet u door de vraag aan te klikken. Staat uw vraag er niet bij? Neemt u dan contact op met onze installateurs-helpdesk.

Stel een vraag

 

CV-ketel

Wat houdt de '0Y' code op de UBA in?

De temperatuur in het toestel cv-water temperatuur is hoger dan ingesteld. Dit betekent dat het toestel zijn warmte niet kwijt kan.

Vooral bij toestellen die geen of een hele kleine tapwatervoorraad hebben kan een druppelende kraan er voor zorgen dat een toestel niet meer gaat branden op de stand "CV". Bij de Nefit Ecomline en Economy toestellen treedt er dan een toestand op welke wordt aangegeven met de code 0Y. De warmwater voorziening zal in deze toestand normaal functioneren.

 

Wat is het verschil tussen de Topline-compact CW5 en de Ecomline Excellent CW5?

De Ecomline Excellent heeft een voorraadboiler en heeft daarom meer comfort omdat deze sneller warmwater kan leveren.

De Topline heeft wat CV-vermogen betreft dezelfde capaciteiten terwijl deze tot 20% van zijn vermogen kan terugmoduleren. Voor warmwater kan dit toestel 9,6 liter water per minuut leveren van 60 graden.

 

Hoeveel gas verbruikt een bepaald type HR toestel?

Het gasverbuik is afhankelijk van het gebruik van het toestel en verschilt per toestel type. Deze informatie staat in elke installatie-instructie onder het hoofdstuk specificaties.

 

Hoe kan het dat het gasverbruik omhoog is gegaan, terwijl er een HR toestel is geplaatst?

Vaak worden er wanneer er een nieuw cv-toestel geplaatst wordt meteen meerdere zaken aangepakt. De badkamer wordt bijvoorbeeld ook vernieuwd, of de kinderen krijgen een studeerkamer die onafhankelijk van de rest van de installatie verwarmd moet kunnen worden. De warmwater voorziening wordt vaak aanmerkelijk verzwaard, om meer comfort te hebben. Het gevolg is echter wel dat men, met name, tijdens het douchen aanmerkelijk meer warmwater gebruikt. Hierdoor zal uiteraard ook het gasverbruik stijgen. Wanneer men bepaalde ruimten onafhankelijk van het referentievertrek wil kunnen verwarmen is het vaak noodzakelijk om een weersafhankelijke regeling toe te passen. Bij het gebruik van een dergelijk regeling zal het comfort aanmerkelijk stijgen en daarmee ook het gasverbruik.

 

Hoe voorkom ik kookgeluiden in de wisselaar van een HR toestel?

Kookgeluiden worden veroorzaakt door het verkalken van de warmtewisselaar. Een warmtewisselaar kan verkalken wanneer het temperatuurverschil tussen de aanvoerleiding en de retourleiding te klein is. Dit te kleine temperatuurverschil treedt op wanneer de radiatoren die vrij dicht bij het cv-toestel geplaatst een te grote volumestroom hebben. Het hete cv-water circuleert dan nagenoeg alleen over deze radiatoren die dan heel snel op temperatuur zijn, terwijl de rest van de installatie achter blijft. Om een goede warmteverdeling te krijgen is het belangrijk dat de radiatoren "ingeregeld" worden. Dit kan men doen door de radiatoren die relatief dicht bij het cv- toestel geplaatst zijn enigszins "te knijpen" en de radiatoren de verder weg gemonteerd zitten volledig open te draaien. Dit inregelen kan men doen d.m.v voetventielen of instelbare radiatorventielen. Door deze manier van "inregelen" wordt de woning sneller opgewarmd en zal het cv-toestel minder lang in bedrijf zijn. En dat resulteert weer in een lager gasverbruik.

 

Hoe vervang ik de branderpakking van een Nefit Turbo?

Het vervangen van de branderpakking van een Nefit Turbo staat beschreven in de meegleverde montage-instructies.

 

Kamerthermostaat

Hoe zet ik een ModuLine 30 op weersafhankelijke regeling?

1. Druk op de menuknop en houdt deze vast.
2. Druk op de radiator knop en houdt deze ook vast.
3. Laat de menuknop los. U ziet nu 'ECO' in het display.
4. Laat nu de radiatorknop los en druk de radiatorknop opnieuw weer in en houdt weer vast. U ziet nu een '1' of een '0' in het display.
5. Laat nu de radiatorknop los en druk de radiatorknop opnieuw weer in en houdt weer vast. Nu zien we 'huisje met thermometer' in het display.
6. Draai aan de platte draaiknop en zet de 'thermometer' buiten het 'huisje'.
7.
Laat nu de radiatorknop los en druk de radiatorknop opnieuw in, nu zien we een radiator met een cijfer. Dit is het installatietype, kies het type dat bij uw installatie hoort door aan de platte draaiknop te draaien.
1. Radiatoren
2. Convectoren
3. Thermosstatische kranen
4. Alleen vloerverwarming
8. Nu alle knoppen loslaten. Nu heeft u de moduline 30 weersafhankelijk ingesteld. Dit is te controleren door de menuknop in te drukken. De 'thermometer' staat dan buiten het 'huisje'. Er bestaat een "beknopte gebruiksaanwijzing moduline 30" die u kunt downloaden.

 

Mag ik in de ruimte waar de kamerthermostaat is geplaatst de radiatoren voorzien van thermostatische radiatorafsluiters?

Het is regeltechnisch gezien onjuist om deze regelapparatuur in dezelfde ruimte te plaatsen. Er zal dan een situatie optreden waarbij de ruimtethermostaat warmte vraagt en de thermostatische radiator afsluiters dicht staan omdat de ruimte op de gewenste temperatuur is gekomen. Het cv-toestel wordt echter nog steeds door de ruimtethermostaat aangestuurd terwijl deze zijn warmte niet meer kwijt kan. Hierdoor zal het gasverbruik aanmerkelijk toenemen.

 

Wanneer en waar moet de RCC module?

Bij toestellen met een UBA 3 of hoger (Smartline-serie en Topline-serie) kunnen de nieuwe moduline 100, 200, 300 en 400 rechtstreeks worden aangesloten op de oranje aansluiting.

Bij toepassing van de bestaande thermostaten (moduline 10, 15, 20, 30 en IV) dient een RCC-module worden toegepast.

In de Smartline is deze RCC-module standaard opgenomen.

In de Smartline Basic en de Topline-serie is deze niet opgenomen en moet dan worden bijbesteld.

De nieuwe thermostaten (moduline 100,200,300 en 400) kunnen direct op de UBA 1,5 toestellen (Ecomline en Economy) worden aangesloten. Bij de moduline 300 en 400 zal in dit geval de achtergrondverlichting niet werken.

 

Hoeveel gas gebruik ik minder wanneer ik weersafhankelijk ga regelen?

Weersafhankelijk regelen is aanmerkelijk comfort verhogend. Het is echter ook gasverbruik verhogend. Wanneer men weerafhankelijk gaat regelen zal het gasverbruik niet dalen maar stijgen. Weersafhankelijk regelen moet alleen dan toegepast worden wanneer daar een noodzaak voor is. Een noodzaak kan zijn wanneer men onafhankelijk van het referentievertrek andere vertrekken moet kunnen verwarmen. Denk bijvoorbeeld aan kantoren of aan woningen met een praktijkruimte of met studerende kinderen.

 

Installatie

Kan ik een nieuw type DWK (VC 8010) aansluiten op een oud type HR Turbo?

Ja, dat kan probleemloos. Bij elke door Nefit geleverde DWK zijn de bekabeling en een aansluitschema bijgeleverd hoe e.e.a aangesloten dient te worden bij de verschillende type toestellen.

Hieronder kunt u het aansluitschema downloaden.

Download Aansluitschema DWK (PDF 0,01 MB)

 

Hoe sluit ik een HR65 aan op een boiler?

Een HR 65 kan niet zomaar op een boiler aangesloten worden. Omdat het toestel een vermogen heeft wat groter is dan 45Kw is het volgens VEWIN voorschriften verplicht om een dubbele scheiding toe te passen. Bij toepassing van een driewegklep dient hiervoor een speciale klep te worden toegepast EV20373.

Hieronder kunt de benodigde schema's downloaden.

Download schema's openverdeler en driewegklep (PDF 0,41 MB)

 

Mag een open expansievat blijven zitten als ik een HR toestel ga plaatsen op een oude installatie?

Net als bij zuurstof doorlatende vloerverwarmingslangen is ook hier mogelijk sprake van het continu toe treden van zuurstof. Het is dus verstandig een scheidings wisselaar te plaatsen bij 'oude'installaties. Het is ook mogelijk om de installatie gesloten te maken, maar dat levert vaak problemen op omdat dan de installatie onder druk wordt gezet waardoor er lekkage optreedt.

 

Hoe sluit ik een Nefit toestel aan op een installatie die niet diffuusdicht is?

Bij alle toestellen kan er magnetiet vorming in de wisselaar optreden wanneer een installatie zuurstof doorlatend is. Dit treedt vooral op bij de bekende zwarte vloerverwarmingslangen. Om dit te voorkomen is het raadzaam om een dergelijk systeem te scheiden van het cv-watercircuit van de ketel. Dit kan men doen door een platenwisselaar tussen het toestel en de vloerverwarming te plaatsen.

U kunt hieronder het aansluitschema downloaden.

Download aansluitschema vloerverwarming (PDF 0,11 MB)

 

Wat moet ik doen als ik een installatie heb met weinig waterinhoud en toch een HR toestel wil plaatsen?

Omdat HR toestellen maar een heel kleine waterinhoud hebben kan het gebeuren dat wanneer de installatie ook een heel kleine waterinhoud heeft (b.v. bij vloerverwarming en heaters) het toestel "te snel" is voor de installatie. Hierdoor kan er een aan/uit effect ontstaan. Dit "pendelen" beïnvloed het gasverbruik negatief. Om dit te voorkomen kan een "buffervat" toegepast worden. Hiermee wordt de waterinhoud van de cv-installatie vergroot. De grootte van het buffervat is afhankelijk van het vermogen van het cv-toestel. Een maat voor het buffervat is 0.8 liter per Kw ketelvermogen.

 

Hoe stel ik de gas-lucht verhouding af bij een EcomLine en welke meter heb ik dan nodig?

Het toestel is in de fabriek aan een uitvoerige test onderworpen. De gas/luchtverhouding is correct afgesteld voor het Nederlandse aardgas. Bij toepassing van een andere gassoort - bijvoorbeeld propaan - moet een ombouwset gemonteerd worden. Het toestel moet opnieuw gecontroleerd en mogelijk ingesteld worden.

Start- en geluidsproblemen kunnen veroorzaakt worden door een afwijking tussen de gasdruk en de luchtdruk.

Let op: De ingestelde waarde van het drukverschil tussen gas- en luchtdruk behoort -5 Pa (of -0,05 mbar) te zijn. Hiervan mag maximaal 5 Pa afgeweken worden.

1. Neem de netstekker uit de wandcontactdoos.

2. Zorg dat de manometer op 0,00 mbar staat alvorens slangen aan te sluiten.

3. Houd de meter in dezelfde stand als waarbij de meter op 0,00 mbar is ingesteld.

4. Trek de slang van meetpunt P1+ los.

5. Plaats in deze slang een T-stuk.

6. Koppel aan het T-stuk twee nieuwe slangen.

7. Koppel het uiteinde van een van de nieuwe slangen aan op meetpunt P1+.

8. Koppel het uiteinde van de andere nieuwe slang aan op de - kant (meestal de rechterzijde) van de manometer.

9. Draai de schroef van het meetpunt branderdruk bij het Honeywell of het SIT-gasregelblok los (oud type eruit).

10. Sluit de + kant (meestal de linkerzijde) van de manometer aan op het meetpunt branderdruk.

11. Zet de testschakelaar in de bovenste stand (mannetje met ladder).

12. Wacht tot het toestel brandt.

13. Druk nu op de serviceknop (circa 5 seconden) tot de letter ¡¥Y¡¦ op het display verschijnt.

14. Draai de tapwatertemperatuurknop op stand 1. Het toestel brandt nu op laaglast.

15. De gemeten waarde - het drukverschil ƒ deltaP - dient tussen 0 Pa (0,00 mbar) en -10 Pa (-0,10 mbar). De optimale waarde is -5 Pa (-0,05 mbar). Corrigeer - indien noodzakelijk - met behulp van de instelschroef deltaP op het gasregelblok. Verwijder indien aanwezig het afdekdopje. De instelschroef deltaP op bij een Honeywell gasregelblok is te verdraaien met een Torx-bitje T40H. Bij een SIT-gasregelblok is de instelschroef ƒ P afgedrukt en is te verstellen met een schroevendraaier.

Het instellen van de gaslucht verhoudingen kunt u nalezen in de installatie-instucties.

 

Heeft Nefit ook boilers groter dan 120 liter?

Nefit brengt in Nederland ook het merk Buderus op de markt. Buderus heeft veel mogelijkheden wat betreft grotere boilers. (www.buderus.nl )

 

Waar pas ik een horizontale en waar een verticale rookgasafvoer toe?

Het is aan te raden om altijd een vertikale dakdoorvoer te plaatsen en alleen in die gevallen waar het beslist bouwkundig niet anders kan een horizontale muurdoorvoer toe te passen. Het voordeel bij een vertikale dakdoorvoer is dat de rookgassen gemakkelijker afgevoerd kunnen worden dan bij een muurdoorvoer, zodat er minder kans is op recirculatie van rookgassen.

Let op: bij HR-toestellen moet ook een HR dakdoorvoer van Nefit worden toegepast. Voor de VR-ketels van Nefit kan worden volstaan met standaard rookgas-afvoermateriaal voor VR-ketels.

 

Mag ik een HR toestel vullen met onthard water?

Het is niet toegestaan waterbehandeling toe te passen, zoals o.a. pH-verhogende/verlagende middelen (chemische toevoegmiddelen en/of inhibitoren) en waterontharding. Het gebruik van antivorstmiddelen (bijvoorbeeld ethyleenglycol en propyleenglycol) in de cv-installatie is eveneens niet toegestaan.

 

Heeft u nog nooit een cascadeopstelling gemonteerd en wilt u daarbij hulp?

Indien u een cascade-installatie gaat maken en u heeft hier geen ervaring mee dan is het mogelijk hiervoor hulp in te roepen van de Nefit-servicedienst. In overleg met de Nefit-servicedienst wordt een Nefitmonteur ingeschakeld om voor u de cascadeopstelling te monteren. Hiervoor staan vaste bedragen per toestel.

Ook voor het inregelen van de cascaderegeling is ondersteuning terplaatse mogelijk.

 

Wanneer moet ik een by-pass plaatsen?

Een by-pass dient geplaatst te worden wanneer een cv-installatie volledig "dicht kan lopen". Dat kan gebeuren wanneer een cv-installatie volledig voorzien is van thermostatische radiator afsluiters. Ook bij een installatie waar zonekleppen zijn toegepast is dit risico aanwezig.