Retour zenden producten

We maken onderscheid tussen ongebruikte producten en producten die worden teruggestuurd in verband met garantie.

 

Retour zenden producten onder garantie

Welke onderdelen kunt u aan ons retourneren onder garantie?

  • Onderdelen die binnen onze reguliere garantietermijn defect zijn geraakt
  • Onderdelen waar een verlengde garantie op van toepassing is

Ga voor het verzenden van producten onder garantie naar www.nefitafhandeling.nl

 

Retour zenden ongebruikte producten

Met ongebruikte producten bedoelen wij rechtstreeks door ons geleverde producten. Producten gekocht bij de groothandel, kunnen dus niet rechtstreeks aan ons worden geretourneerd. Wij verzoeken u om in dat geval contact op te nemen met uw groothandel.

Ga voor het retourzenden van ongebruikte producten naar www.nefitafhandeling.nl